Đừng để bị phạt oan vì chưa hiểu đúng về vạch kẻ 2.2 và 3.1

Đăng bởiPham Van vào lúc

Cùng là vạch liền để phân chia làn đường, nhưng nếu cán hoặc lấn vạch 2.2 thì sẽ bị xử phạt, với vạch 3.1 thì có thể đè vạch trong trường hợp cần thiết.Đừng để bị phạt oan vì chưa hiểu đúng về vạch kẻ 2.2 và 3.1

Đừng để bị phạt oan vì chưa hiểu đúng về vạch kẻ 2.2 và 3.1

Cùng là vạch liền dùng để phân chia các làn đường, nhưng nếu cán hoặc lấn vạch kẻ đường2.2 người tham gia giao thông sẽ bị xử phạt, trong khi với vạch kẻ 3.1 người tham gia có thể đè vạch trong trường hợp cần thiết.

Vạch kẻ 3.1 dùng để giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy hoặc phân cách làn xe cơ giới và xe thô sơ.

Vạch 3.1 được dùng để giới hạn mép ngoài phần đường xe chạy áp dụng trên đường cao tốc, đường có bề rộng phần đường xe chạy từ 7.0m trở lên và các trường hợp cần thiết khác. Trong trường hợp dùng vạch 3.1 để phân chia giữa làn đường xe cơ giới và xe thô sơ thì phần đường phải đảm bảo đủ 1.5m, nếu không đủ sẽ không bố trí vạch phân chia làn xe cơ giới và xe thô sơ. Khi làn xe thô sơ nhỏ hơn 2.5m thì không bố trí vạch mép ngoài phần đường xe chạy phía lề đất.

Trong trường hợp tách làn đường xe cơ giới và xe thô sơ riêng thì phải có biển báo hoặc kết hợp sơn chữ “xe đạp” trên làn xe thô sơ lúc này người tham ra giao thông được phép đè vạch khi cần thiết và phải nhường đường cho xe thô sơ. Tuy nhiên, làn đường dành riêng cho xe thô sơ chỉ được bố trí khi có mật độ xe lớn hoặc trong một số trường hợp cần thiết khác.

Trong trường hợp cho xe máy và xe thô sơ chạy chung làn thì sẽ có biển báo hoặc kết hợp sơn chữ “xe máy”, “xe đạp”, người tham gia giao thông được phép đè vạch khi cần thiết và phải nhường đường cho xe thô sơ.

Đừng để bị phạt oan vì chưa hiểu đúng về vạch kẻ 2.2 và 3.1
Đừng để bị phạt oan vì chưa hiểu đúng về vạch kẻ 2.2 và 3.1

Theo quy chuẩn 41/2016 của Bộ GTVT, vạch kẻ 2.2 là dạng vạch đơn, nét liền màu trắng có bề rộng 15cm. Vạch kẻ 2.2 dùng để chia các làn đường cùng chiều, không cho phép người tham gia giao thông chuyển làn, lấn làn, đè lên vạch.

Nếu chuyển làn, lấn làn hoặc đè lên vạch người tham gia giao thông sẽ vi phạm lỗi “không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường”. Theo quy định tại 46/2016 lỗi này có mức phạt tiền từ 100.000 – 200.000 đồng đối với ôtô và 60.000 – 80.000 đồng đối với môtô, xe gắn máy.


Bài viết cũ Bài viết mới


Scroll To Top