【Wax or Sealant】

Đăng bởiPham Van vào lúc

Mọi người đều nhầm lẫn rằng Fusso Coat của chúng tôi là sealant hoặc wax.Ở Nhật Bản, không có nghĩa là sáp hay sealant .Trên thực tế thị trường Nhật Bản không nói "sealant" nhưng nói rằng là lớp phủ polymer, được phân loại rất giống với sealant.Tại sao chúng ta gọi nó là sáp, rất khó phân biệt giữa sáp và lớp phủ polymer vì có thể, bao bì và hình thức nội dung giống nhau.

Không có văn bản thay thế tự động nào.
Scroll To Top

Panel Tool
Float header
Float topbar
Default Boxed Large Boxed Medium
Header Default Header One Header Two Header Three